Uw bromfiets verzekeren, wat met het eigen risico?

Uw bromfiets verzekeren, wat met het eigen risico?

aug 31, 2020 Verzekering by Rick

Iedereen die al eens eerder een verzekering heeft afgesloten is zich ongetwijfeld bewust van het feit dat ervoor zowat alle verzekeringen geldt dat er sprake bij is van een eigen risico. Dat is iets waar u ook bij een bromfiets verzekeren rekening mee dient te houden. In eerste instantie zal het eigen risico door de verzekeraar in kwestie worden bepaald. Veel mensen gaan er dan maar gelijk vanuit dat men verplicht is om zich aan dit eigen risico te houden… iets wat in de praktijk in het geheel niet het geval is. U kunt er dan ook perfect voor kiezen om dat eigen risico naar wens aan te laten passen. Hoe dat precies in zijn werk gaat en waarom dat nu precies interessant kan zijn ontdekt u hier op deze pagina.

             Wat is het eigen risico precies?

Bij een bromfiets verzekeren dient u dus rekening te houden met het moeten betalen van een eigen risico wanneer er zich een bepaald schadegeval voordoet. Wat is dat eigen risico nu echter precies en waarom wordt dit door verzekeraars in rekening gebracht? Zeer eenvoudig. Het eigen risico is een bepaald bedrag welke u als verzekeringnemer in eerste instantie zelf moet betalen voordat de verzekeraar de rest van de schuld voor diens rekening neemt. Het eigen risico is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat verzekeringen voor verzekeringnemers betaalbaar kunnen worden gehouden. Zonder dat eigen risico zou dat namelijk veel minder het geval zijn. Het is bovendien mede omwille van deze reden dat het sterk wordt aangeraden om bij een bromfiets verzekeren eerst even na te gaan tot op welk niveau u het eigen risico nog kunt aanpassen aan uw eigen wensen of verwachtingen.

             Een hoger eigen risico, waarom is dat interessant?

Veel mensen maken bij een bromfiets verzekeren de bewuste keuze om het eigen risico wat hoger uit te laten vallen. Op het eerste zicht lijkt dat een vreemde keuze, maar dat is het eigenlijk niet, integendeel. Er is namelijk wel degelijk een uitstekende reden aan te halen waarom het in de praktijk een prima idee kan zijn om het eigen risico op de bromfietsverzekering te verhogen. Het gaat hierbij om de hoogte van de verzekeringspremie welke door u dient te worden betaald. Afhankelijk van de specificaties van de bromfiets is het best mogelijk dat deze premie behoorlijk hoog zal uitvallen. Gelukkig kunt u daar door te kiezen voor een hoger eigen risico enigszins verandering in brengen.

Een hoger eigen risico verkiezen betekent dat de verzekeraar bij schade dus minder snel en vooral minder veel zal moeten betalen. Dat zorgt ervoor dat men het idee krijgt dat u er als verzekeringnemer alles aan zult doen om schade zoveel als mogelijk is te voorkomen. Logisch, want u weet dat u bij schade zelf eerst stevig in de zak zult moeten schieten. Deze goodwill van uw kant zorgt er meteen voor dat de verzekeringspremie naar omlaag kan worden gehaald. Met andere woorden, hoe hoger het eigen risico, des te lager de verzekeringspremie.

             Kan het eigen risico volledig naar eigen wens worden bepaald?

Het is in de praktijk niet mogelijk om het eigen risico bij een bromfiets verzekeren volledig naar eigen wens aan te passen. Er zal dan ook door de verzekeraar altijd een bepaalde onder- en bovengrens worden gehanteerd. In het merendeel van de gevallen betekent dit sowieso dat het eigen risico niet verder naar onderen kan worden bijgesteld. Mocht dat wel het geval zijn, dan zou dat de bromfietsverzekering wellicht ook gewoon veel te duur maken. Wel is het dus mogelijk om het eigen risico op te trekken, al kan ook dat uiteraard niet eindeloos gebeuren. Tot op welke niveau het eigen risico dan wel kan worden opgetrokken is in de praktijk altijd afhankelijk van de verzekeraar in kwestie.

             Andere tips om te besparen op een bromfiets verzekeren

Goed, de bovenstaande informatie heeft dus duidelijk gemaakt dat u voor wat uw bromfiets verzekeren betreft kunt besparen door te kiezen voor een hoger eigen risico. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat lang niet iedereen voor dit idee gewonnen zal zijn. Bent u dat bijvoorbeeld niet? Dan betekent dat niet dat u op geen enkele manier meer kunt besparen op de kostprijs van uw bromfietsverzekering, integendeel. Wij hebben voor u dan ook nog enkele andere potentieel interessante bespaartips op een rijtje gezet die beslist het overwegen ook meer dan waard zijn. We stellen ze hieronder graag aan u voor.

                1.) Vergelijk grondig de verschillende verzekeringen

Bijzonder veel verzekeraars bieden hun potentiële verzekeringnemers de mogelijkheid om een bromfietsverzekering af te sluiten. Dat is interessant, want het zorgt ervoor dat u de mogelijkheid heeft om verschillende verzekeringen tegenover elkaar af te wegen. Door het uitvoeren van een vergelijking is het dan ook meteen mogelijk om de verzekeringspremie voor uw nieuwe bromfietsverzekering aanzienlijk te drukken. Dit bovendien ook nog eens terwijl het uitvoeren van zo’n vergelijking eigenlijk slechts enkele minuten tijd in beslag neemt. Neem ook een aansprakelijkheidsverzekering in overweging. Deze is in Nederland niet verplicht maar wordt wel aangeraden.

                2.) Denk aan uw verzekering bij de aankoop van uw bromfiets

Eigenlijk moet u reeds denken aan de kostprijs die gepaard gaat met uw bromfiets verzekeren bij de aankoop van het voertuig. Hoezo? Zeer eenvoudig. De verzekeringspremie die u moet betalen wordt in de praktijk namelijk altijd bepaald aan de hand van de specificaties waar uw bromfiets over beschikt. Met andere woorden, des te zwaarder de specificaties zijn, des te duurder ook de verzekeringspremie zal uitvallen. Wilt u kunnen besparen? Dan spreekt het voor zich dat u bij voorkeur zult kiezen voor een bromfiets met beperkte specificaties.

                3.) Zorg voor een “proper” schadeverleden

Last but not least spreekt het voor zich dat er bij het toekennen van een bepaalde verzekering altijd wordt gekeken naar het schadeverleden van de persoon in kwestie. Het is dit schadeverleden dat voor de verzekeraar duidelijk zal maken in welke mate men al dan niet een risico loopt met u als verzekeringnemer. Een proper schadeverleden kan ervoor zorgen dat de kosten voor uw bromfietsverzekering danig gedrukt kunnen worden. Is er in het verleden reeds sprake geweest van heel wat verwijtbare schade of heeft u bijvoorbeeld verzekeringspremies laattijdig betaald? Dan kan dit ervoor zorgen dat u aanzienlijk meer zult moeten betalen voor uw bromfietsverzekering.

Sluit uw bromfietsverzekering direct online af!

           

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *